MountainWilderness

Natuur is voor mensen van fundamenteel belang. We hebben allemaal een verhaal of ervaring in de natuur die we ons leven lang meedragen. Dit beïnvloedt de manier waarop we in de wereld staan.

Duurzaamheid

De natuur houdt ons in de bergen een spiegel voor. Deze spiegel maakt ons bewust van het belang van de duurzaamheid van onze handelingen. Wat wij doen heeft effect op de medemens, de natuur en de welvaart in economische en maatschappelijke zin. Oftewel, de drie P’s (People Planet Prosperity) van John Elkington. Met dit bewustzijn ontwikkelen wij ons verantwoordelijkheidsgevoel.

Een omgeving heeft vaak verschillende liefhebbers. De een is mountainbiker terwijl een ander vogelspotter is. Wij vinden het belangrijk dat al dze verschillende activiteiten op een ‘goede’ (duurzame) manier naast elkaar kunnen bestaan.

Onze motivatie

Wat zijn onze drijfveren achter onze passie voor de bergen? Hoe kunnen we onze beleving en het plezier om daar te zijn in de toekomst, voor onszelf en voor de volgende generaties garanderen?

Mountain Wilderness Nederland staat voor een authentieke bergbeleving voor iedereen, voor altijd.

Wat doet Mountain Wilderness Nederland?

Mountain Wilderness Nederland brengt de motivaties van bergsportend en bergbelevend Nederland in kaart.

  • Wat willen we in de bergen meemaken?
  • Wat hebben we daarvoor nodig en wat niet?
  • Welke consequenties heeft dat voor ons en de natuur?

Mountain Wilderness zet je aan het denken. We belichten inspirende voorbeelden, organiseren discussies, en nodigen jou uit om jouw wensen en menigen te delen.

Geef bergen een stem met Mountain Wilderness

Wij geven de bergen een stem. Doe met ons mee! Hoe onaantastbaar de bergen ook lijken, ze hebben wel degelijk bescherming nodig.

“Een authentieke bergbeleving voor iedereen, voor altijd” is makkelijker gezegd dan gedaan. Ieder jaar reizen ruim 1,5 miljoen Nederlanders naar de Alpen. De een gaat voor spanning en avontuur, terwijl een ander de schoonheid van de bergen bewondert. Bergen hebben verschillende sporten te verdragen die het landschap behoorlijk aantasten. Mountain Wilderness wil samen met jou hierover nadenken en oplossingen bedenken. Laten we de Bergen een Stem geven!

IEDEREEN AAN BOORD

Internationaal zien bergbezoekers en bergbewoners dat de wildernis in gevaar komt door infrastructuur, aanleg van recreatiegebieden en verstedelijking. Wij zijn ervan overtuigd dat de bergen een plek moeten blijven waar iedereen voldoening, plezier en intense belevenissen kan vinden. We denken ook dat dit prima kan, mits men bewust en verantwoord met elkaar en met de natuur omgaat.

Er zijn grofweg drie soorten berglandschappen te onderscheiden: [1]:

 

  • Het ‘man made’ landschap: Dit zijn gebieden die volledig door mensen worden beheerd en gecontroleerd. Deze streken zijn zeer toegankelijk gemaakt, veel bebouwd en hebben volop mogelijkheden voor transport en recreatie. Dalen met een stedelijk karakter en skistations zijn daar goede voorbeelden van.
  • Het culturele landschap: Dit zijn gebieden waar de cultuurhistorie wordt gehandhaafd en waar de natuur een sterker karakter heeft. Almen waar herders hun kudden hoeden en waar veeteelt en landbouw nog aanwezig zijn, zijn een goed voorbeeld.
  • De wildernis: berggebieden waar menselijke activiteiten nauwelijks tot niet zichtbaar aanwezig zijn. Dat zijn bijvoorbeeld het (hoog)gebergte en afgelegen (laag)gebieden.

 

Welk landschap past bij jouw wensen en ervaring? Aan welk van deze landschappen heb jij behoefte, wat wil je er beleven en hoe ga je dit doen? Verandert dit in de loop van het jaar? Welke beleving associeer je aan deze typen landschappen?

[1] Meer weten over de 3 soorten landschappen?