Contact

Meer weten over de oorsprong van Mountain Wilderness? Lees meer hier!

 De oprichters

Marc van der Klift: Voorzitter – marc@mountainwilderness.nl

“Vanaf mijn jongste jeugd ben ik een buitenmens. Een altijd nieuwsgierige doener die relatief veel belang hecht aan behoeften zoals verkennen, uitdaging, creativiteit/ inspiratie en persoonlijke groei. Onder het motto ‘als je niets doet gebeurt er niets’ heb ik met de nodige littekens een rugzak vol kleurrijke ervaringen opgedaan.

 

Zowel vóór tijdens als na mijn bosbouwopleiding heb ik als natuurbeheerder en manager gewerkt bij verschillende terrein beherende natuurbeschermingsorganisaties. Ondertussen heb ik ook ruim 25 jaar ervaring met het organiseren en begeleiden van uitdagende  buitensportreizen en expedities wereldwijd.  Mijn interesse was aanvankelijk  vooral gericht op het verkennen van fysieke en mentale grenzen. Daarna kreeg ik zicht op de landschappen en culturen waarbinnen ik reisde. De laatste jaren zijn het vooral ook de menskant van mijn reisgenoten, de bewoners van de omgeving waarin ik me bevindt en die van mijzelf die me boeien.  Ik ben geïnteresseerd in de drijfveren van mensen in een telkens veranderende wereld; ‘wat gebeurt er om ons heen, hoe beleven we dat, wat doen we daar mee en welke invloed heeft dat’.”

 

 

Olivier Bello: Secretaris & penmeester – ollie@mountainwilderness.nl

“Ik ben alpien kliminstructeur bij de NKBV en voel mij vooral aangetrokken door winterse sfeervolle ijscouloirs. Ik werk bij de Universiteit Wageningen waar ik onderzoek doe naar maatschappelijke transitieprocessen en risicomanagement.

Passie voor de Bergen begon voor mij vroeg in mijn jeugd, toen ik al mijn schoolvakantie bij de familie van mijn moeder in Haute-Savoie doorbracht. Als ik in de Bergen ben, heb ik het gevoel met iets groots, erg zingevends bezig te zijn. De verbinding met de ‘N’atuur met een hoofdletter, met haar unieke schoonheid, dimensie, kracht, en gevoel van tijdloos bestaan. Tevens ook de verbinding ervaren met hoe ik in mijn kern zelf ben, de bergen mij een spiegel bieden waar ik mijn authentieke zelf in kan zien. Tenslotte, het privilege om op plekken te komen waar de mens alleen maar een tijdelijke bezoeker kan zijn…”

 

Ik kom al 50 jaar in de bergen en ben vooral sinds mijn beklimming van de eerste berg in 1974 (De Rautispitz in Zwitserland) gegrepen van het mooie dat de bergen bieden. Het bijzondere landschap, de flora n de fauna en de bergbevolking die zich daar een bestaan heeft weten op te bouwen de afgelopen eeuwen.

Joop Spijker: Bestuurslid – Joop.Spijker@wur.nl

 

Net als overal in Europa staan natuur en landschap onder druk. Immers mede voor ons worden allerhande voorzieningen aangelegd die de bergen ontsluiten maar die lang niet altijd in evenwicht met de natuur worden aangelegd. Voorts moeten wij een lange reis maken voor we in de bergen zijn, en alleen al de impact van onze reizen doet zich voelen in menselijk versterkte opwarming van de aarde met smelten van de gletsjers en allerhande onstabiele rotsen mede als gevolg. Daarom probeer ik bij te dragen aan een duurzamer alpentoerisme.”